เที่ยวชุมชนวัดสาขลา

หมู่บ้านวัดสาขลาสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่สามารถเที่ยวชมวิถีวิชิตชาวบ้านเป็นหมู่บ้านติดคลองที่แต่ก่อนใช้การเดินทางทางเรือแต่ปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือรับจ้างเที่ยวตลาดตามคลองได้นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าของหมู่บ้านที่อยู่ในวัดและยังสามารถทำบุญไปด้วยได้ หมู่บ้านสาขลา ตั้งอยู่ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านส่วนใหญ่ ณ ที่นี้ส่วนมากทำอาชีพประมง ทำวังกุ้ง และที่สำคัญยังมีผลิตภัณฑ์โอทอปจากฝีมือชาวบ้านสาขลานี้เช่น กุ้งเหยียด กุ้งแห้ง ปูราเกียรติ์ และอื่นๆ อีกมาก สิ่งสำคัญของหมู่บ้านสาขลานี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักเลยคือ วัดสาขลา และตลาดน้ำโบราณบ้านสาขลา ที่ให้เดินเที่ยวชมกันตลอดวันประวัติวัดสาขลาวัดสขลาสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ชาวบ้านช่วยกันสร้างแต่เดิมชาวบ้านเรียกหมู่บ้านสาวกล้า ต่อมาคำพูดเพี้ยนมาเป็น สาขลา วัดจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสาขลาจนถึงปัจจุบัน และเหตุการณ์ที่สำคัญคือ ได้เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ออกหาปลาได้เห็นองค์หลวงพ่อโตยืนเอาจีวรโบกไฟที่กำลังไหม้จนค่อยๆดับลงพร้อมกับได้ยินเสียงสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง รุ่งเช้าเมื่อเช้าบ้านทราบข่าวจึงแห่ไปดู เห็นองค์หลวงพ่อโตดำเป็นเขม่าไปทั้งองค์ แต่องค์หลวงพ่อโตไม่เป็นไรทั้งสิ้น เมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ร้องไห้กันยกใหญ่ ดังนั้นแล้วชาวบ้านนี้จึงพร้อมใจกันทำบุญให้กับ หลวงพ่อโตทุกวันที่ 6 มกราคม ของทุกปี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า พื้นที่พระราชวังของสมเด็จพระบวรราชเจ้าตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมามีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงตอนตะวันตก อนุสาวรีย์ทหารอาสา และโรงละครแห่งชาติในปัจจุบัน ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย หมู่พระวิมาน พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และ อาคารมหาสุรสิงหนาทการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้นที่พระที่นั่งราชฤดีซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ต่อมา เมื่อพระองค์ทรงสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง จึงโปรดฯ ให้ย้ายโบราณวัตถุและของแปลก ๆ มาไว้ยังพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ซึ่งนับเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ หรือ รอยัล มิวเซียม มิได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในปี พ.ศ. 2510 ได้สร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง คือ “อาคารมหาสุรสิงหนาท” ปัจจุบัน จัดแสดงความเป็นมา ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และในยุคประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาณาจักรทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ตลอดจนอิทธิพลอารยธรรมอินเดียสมัยก่อนพุทธศักราช 1800 และ “อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์” ปัจจุบัน จัดแสดงศิลปวัตถุจากอาณาจักรล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ตลอดจนจัดแสดงงานประณีตศิลป์ของกรุงรัตนโกสินทร์

รายละเอียด 4 ซอย หน้าพระธาตุ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพฯ 10200 เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

 

 

สนามบินสุวรรณภูมิประตูรับนักท่องเที่ยว

หากจะพูดถึงประตูเข้าบ้านคงจะตั้งอยู่หน้าบ้านเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกแต่สำหรับประเทศไทยประตูเข้าบ้านนั้นอยู่กลางเมืองเนื่องจากทุกวันนี้การจะเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประตูรับนักท่องเที่ยวของระเทศเราท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย อีกทั้งการเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2553ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอับดับสองของโลก 132.2 เมตรและอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก 563,000 ตารางเมตร ปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริการสายการบินที่ทำการบินแบบประจำ 103 สายการบิน ซึ่งถือว่าบริการตามจำนวนสายการบินมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมง และผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปีและศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ยังมีทางหลวงพิเศษที่ทันสมัยซึ่งเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด สายการบินหลายแห่ง ได้แก่ การบินไทย การบินไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ และ เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ ได้เลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน

สัมผัสธรรมชาติท้องทะเลหาดไร่เลย์

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่ได้รับการกล่าวขานเรื่องความสวยงามของสถานที่ และความซับซ้อนของหน้าผา ซึ่งเป็นผาธรรมชาติ และหากจะเอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยว ปีนผา ที่ขึ้นชื่อคงหนีไม่พ้น ไร่เลย์ หรือ  หาดไร่เลย์ แต่จะสวยงามน่าท่องเที่ยวขนาดไหน อย่ารอช้าตามเราไปชมกันดีกว่าหาดไร่เลย์ ตั้งอยู่ใน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นหาดทรายสีขาวละเอียดริมโตรกผา ซึ่ง หาดไร่เลย์ เป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมปีนหน้าผา และ หาดไร่เลย์ แบ่งออกเป็น หาดไร่เลย์ตะวันออก หาดน้ำเมา และ หาดไร่เลย์ตะวันตก มีโขดหินคั่นระหว่างหาดทั้งสอง บริเวณหาดมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวหลายแห่ง เดินทางเข้าถึงได้โดยทางเรือจากอ่าวนางใช้เวลา 10 นาที  หากจะพูดถึง ไร่เลย์ หรือ หาดไร่เลย์ อาจกล่าวได้ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยกันเท่าไหร่นัก หากแต่ในสายตาของชาวต่างประเทศแล้ว หาดไร่เลย์ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาช้านาน มีรีสอร์ทสวยงามหลายระดับราคาอยู่มากมาย อาจเพราะความเงียบสงบ และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวย หาดไร่เลย์ หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็น เกาะ แต่จริง ๆ แล้ว หาดไร่เลย์ ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดิน แต่ที่ต้องเดินทางด้วยเรือ เพราะ หาดไร่เลย์ ถูกภูเขาล้อมรอบทุกด้าน ทำให้ผู้คนที่จะเดินทางมาเที่ยว หาดไร่เลย์ ต้องนั่งเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งนี่อาจเป็นอีกผลหนึ่งทำให้ชาวบ้านที่ หาดไร่เลย์ ยังไม่ถูกเทคโนโลยีหรือความเจริญกลืนกิน รวมถึงวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย โดยที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว    อย่างไรก็ตาม นอกจากน้ำสวย ทะเลใสแล้ว หาดไร่เลย์ ยังได้ชื่อว่ามี พระอาทิตย์ตก ที่สวยงามบาดตา เพราะเมื่อพระอาทิตย์ตก แสงแดดจะสะท้อนเงาจากหินลงไปที่อ่าว ภาพต้นมะพร้าวเรียงกันเป็นทิวแถว เรือประมงจอดเรียงรายที่ชายฝั่ง ภาพดังกล่าวเป็นเหมือนแดนสวรรค์อันสุขสงบ

สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

สะพานมอญ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สะพานอุตตมานุสรณ์​ เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำซองกาเลียไปยังหมู่บ้านมอญ ถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งในพม่า และเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสังขละบุรี เป็นสะพานแห่งศรัทธา ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในสังขละบุรี ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติ พร้อมๆ กับการได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนชาวมอญในแถบนี้ สิ่งที่ห้ามพลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับสะพานที่เสมือนเป็นสายใยวัฒนธรรมของชาวมอญและไทยในดินแดนสุดขอบประเทศแห่งนี้

การเที่ยวชมสะพานมอญ ควรแวะเดินชมตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะช่วงเวลา 6.00 – 7.00 น. เป็นช่วงที่ได้เห็นวิถีชีวิตชาวมอญ ใส่บาตรพระทุกเช้า หากนักท่องเที่ยวต้องการใส่บาตร ก็มีอาหารขายบริเวณหมู่บ้านมอญ สายๆ หากเดินข้ามฝั่งไปยังหมู่บ้านมอญ ก็สามารถเที่ยวชมบ้านเรือนในแบบชาวมอญ ซื้อของที่ระลึก หรือจะแวะชิมขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วย ที่เป็นอาหารพื้นบ้านชาวมอญก็ได้

วิถีชีวิตชาวมอญที่พบเห็นได้บริเวณสะพานมอญ และหมู่บ้านมอญเมื่อความเจริญค่อยๆ คืบคลานเข้าสู่หมู่บ้านมอญ การเดินทางมีความสะดวกสบายขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาในสังคม ทำให้วิถีชีวิตชาวมอญเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แทรกซึมเข้ามาสู่ชุมชน แต่ก็ยังได้เห็นกลิ่นไอความเป็นมอญบางอย่างหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ละครอบครัวในหมู่บ้านมอญ ส่วนใหญ่คนหนุ่มสาว จะเข้าไปรับจ้างทำงานในตัวเมือง เราจึงมักเห็นการดำเนินชีวิตประจำวันแบบมอญของเด็กๆ และผู้สูงวัย มากกว่าวัยรุ่น

สุดๆวัดร่องขุ่น ยอดปฎิมากรรมระดับโลก

 

วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ใจกลางเมือง สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผมตัดสินใจมาวัดแห่งนี้คือประติมากรรมของผู้ชาย ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย เขาคืออาจารย์เฉลิมชัย หลายคนเคยได้ยินเรื่องราวของอาจารย์เฉลิมชัยที่ดูๆแล้วเป็นคนตรงไปตรงมาแต่สิ่งที่เขาทำไว้ให้กับจังหวัดเชียงรายไว้ให้กับประเทศไทยมันช่างดูยิ่งใหญ่ระดับโลก ครั้งแรกที่ผมได้ไปถึงวัดร่องขุ่นสิ่งที่ผมมองเห็นคือศาลาขนาดใหญ่สีขาวที่มีความสง่างามตระการตามาก ไม่เพียงแค่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นชาวต่างชาติทั้ง ยุโรป เอเชีย พวกเขาก็ต้องการที่จะมายังวัดร่องขุ่น ในสายตาของใครหลายๆคนอาจจะมองเห็นเป็นเพียงแค่วัดๆหนึ่งที่เราต้องเข้าไปเคารพสักการะ แต่สำหรับผมไม่ใช่เพียงแค่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้น ผมได้แง่คิดกลับมา การย้ำเตือนความผิดชอบชั่วดี ความปลง ละเลยต่อบาป ความสวยงามที่อาจารย์เฉลิมชัยได้ถ่ายทอด ทุกๆจุดที่ตั้งใจทำที่ต้องการเสนอให้กับนักท่องเที่ยวทุกๆคนที่ได้เข้ามาได้รับรู้ว่านี่คือฝีมือของคนไทย ไฮไลท์ของที่นี่คือศาลาที่อยู่ตรงกลางมีน้ำล้อมรอบมีความสวยงาม แต่อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านห้ามพลาดคือ ห้องน้ำของที่นี่จะเป็นสีเหลืองอร่ามเหมือนอย่างกับทำด้วยทอง ความตั้งใจของอาจารย์เฉลิมชัย ในการทำห้องน้ำคือห้องน้ำทั่วไปอาจจะดูไม่สวยงามไม่น่าเข้า แต่อาจารย์เฉลิมชัย เปิดโลกทัศน์ให้กับทุกคนว่าห้องน้ำ ก็สามารถสวยงามได้ ผมเป็นคนหนึ่งที่ตรงไปที่ห้องน้ำถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำ ณ วัดแห่งแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงที่ผมเล่ามาเท่านั้น ผมอยากให้ทุกท่านเข้าไปสัมผัสเองว่าสวยงามและยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นที่ที่หนึ่งที่มาเชียงรายแล้วห้ามพลาด

ไปชิคๆ@ไร่ชาฉุยฟง

  ไร่ชาฉุยฟง สถานที่สุดชิคที่ห้ามพลาด ไร่แห่งนี้ตั้งอยู่ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย การเดินทางสะดวก เริ่มจากสนามบินเชียงราย ออกมาสู่ถนนพหลโยธิน ถนนหมายเลข 1 ตรงมาประมาณ 15 กิโลเมตรก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายตามป้าย เข้าไปอีกประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร ก็จะถึงไร่ชาฉุยฟงเป็นสถานที่ที่เดินทางมาง่ายและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะแยะมากมาย สถานที่แห่งนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผมเดินทางไปถึงที่นั่นบรรยากาศโดยรอบมองเห็นเป็นไร่ชาขนาดกว้าง เมื่อเข้ามาได้สักพักถึงจะมีที่จอดรถไว้สำหรับถ่ายรูป เราจะเห็นถึงไร่ชาที่ทอดยาวไปถึงขั้นบันไดเป็นบรรยากาศที่สวยงาม ได้เห็นคนงานที่กำลังเด็ดยอดชาสดๆใหม่  มีจุดต้อนรับนักท่องเที่ยว ในการซื้อของฝากไม่ว่าจะเป็นทั้งใบชา อุปกรณ์ทำน้ำชา เสื้อผ้า ร่มและแก้วน้ำ และของฝากอื่นๆอีกมากมาย ที่นี่มีการสาธิตวิธีการชงชาให้เราได้ดู ว่าวิธีขั้นตอนการทำน้นเป็นอย่างไร สำหรับผมถ้ามาที่นี่ขาดไม่ได้คือน้ำชาเขียวและเค้กชาเขียว แน่นอนครับเรามาที่ไร่ชาเราต้องเข้าไปให้ถึงกับคำว่าชา คำแรกที่ผมรับประทานเค้กชาเขียวเข้าไปจะมีความหอมหวานของชาเขียวผสมกับเนื้อเค้กที่มีความนุ่มลิ้น ตามมาน้ำชาเขียวอีกมันสุดๆได้กินชาเขียวที่ไร่ชาเขียวบรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับ ซึ่งเซตนี้เหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบทานเค้กมาก จุดชมวิวของที่นี่มีที่ถ่ายรูปมากมายสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่ใครหลายๆคนมาแล้วต้องห้ามพลาดฝากไว้ด้วยครับสำหรับ ไร่ชาฉุยฟงจังหวัดเชียงราย ส่วนผมขอตัวไปถ่ายรูปก่อน

บ้านดำ ความขลังของศิลปะล้านนา

   เพื่อนๆครับเมื่อมาถึงจังหวัดเชียงราย สิ่งสำคัญสิ่งแรกก็คือที่ทุกท่านจะต้องไปท่องเที่ยวคือวัดร่องขุ่น แต่ผมอยากให้ทุกท่านรู้ว่ายังมีอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ จิตรกรรม ประติมากรรมและศิลปะมากมาย สถานที่แห่งนั้นคือบ้านดำ หรือพิพิธภัณฑ์บ้านดำ เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยบ้านดำถูกสร้างขึ้นจากอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จุดเด่นของอาจารย์ถวัลย์ จะใช้ศิลปะที่เกี่ยวกับสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เขาควาย เขากวาง กระดูกช้าง ที่ตั้งชื่อว่าบ้านดำ นั้นทุกท่านจะเห็นว่าบ้านทุกหลังทาด้วยสีดำทั้งหมด เป็นศิลปะล้านนา ความสวยสดงดงามของที่นี่คือความน่ากลัว ความลุ่มหลง และน่าหลงใหล บรรยากาศภายในจัดเต็มไปด้วยต้นไม้ สนามหญ้า เขียวชอุ่มเป็นการจัดการและออกแบบที่ลงตัวมีความสวยงาม และน่าค้นหาหลายคนเปรียบเปรยว่าวัดร่องขุ่น ของอาจารย์เฉลิมชัย นั้นเป็นเหมือนดินแดนจากสรวงสวรรค์ ส่วนบ้านดำของอาจารย์ถวัลย์เป็นเหมือนดินแดนนรก ทั้งสองท่านมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสร้างสิ่งที่ใครหลายคนนั้นทำไม่ได้เป็น ประติมากรรม จิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเพื่อให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่าคนไทยนั้นสุดยอดขนาดไหน  อาจารย์ถวัลย์ ชอบศิลปะที่เกี่ยวกับสัตว์ หลายท่านอาจจะมองเห็นว่าเป็นเขาควาย ช้าง กระดูกสัตว์ต่างๆชื่อทั้งหมดเรียนท่านซื้อมาด้วยเงินของท่าน เพื่อที่จัดเก็บและอนุรักษ์ ไว้ไม่ให้หายไปจากแผ่นดินไทย บ้านดำนี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ถ้าเพื่อนๆไปก็อย่าลืมอุดหนุนของฝากของจากทางบ้านดำด้วยนะครับ

นอนริมน้ำ บนแพ เดอะฟอเรตส์

 

   

    ถ้าพูดถึงการเที่ยวน้ำตกหรือนอนแพนั้นผมจะนึกถึงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอันดับแรก การที่ผมได้เคยไปนอนที่นั้นผมจะมาเล่าให้ทุกท่านได้สั่งโดยผมเลือกตัดสินใจที่จะไป the forest เป็นที่พักริมน้ำแม่น้ำไทรโยคอยู่บริเวณไทรโยคใหญ่เดินทางจากกรุงเทพไปประมาณ 200 กว่าโลเท่านั้นใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงก็จะถึง the forest  ระหว่างการเดินทางผมก็ตัดสินใจแวะ 1 ที่ ถ้าผมมาที่จังหวัดนี้ ผมมักจะมาที่ วัดถ้ำเสือเป็นวัดที่สวยงามแต่ว่าต้องเดินขึ้นไปไหว้พระด้านบนโดยมีบันไดหลายร้อยขั้นแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ไปด้วยก็จะมีรถรางคอยบริการทางขึ้นทางลงโดยไม่ต้องเดินให้เหนื่อยหลังจากนั้นก็จะมีสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดคือสะพานแม่น้ำแควโดยตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเส้นทางที่เราจะต้องผ่านก่อนที่จะไปทางน้ำตกไทรโยค เมื่อมาถึง The forest แล้วทางที่ผพักจะมีกิจกรรมคือการพาเราไปล่องแพโดยจะส่งเราไปถึงต้นน้ำที่ห่างจากที่พักประมาณ 1 กิโลเมตรโดยมีเรือลากแพลำใหญ่ไปก่อนที่จะมาถึงจุดที่ปล่อยนักท่องเที่ยวลงน้ำทุกคนก็จะมีเสื้อชูชีพ หลังจากที่ปล่อยลงไปในแม่น้ำไทรโยคแล้วก็จะมีทางทีมงานของที่พักคอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง เมื่อลงน้ำเราก็จะลอยตามน้ำมาได้เรื่อยๆซึ่งเส้นทางนั้นจะมีระดับน้ำที่สูงต่ำแตกต่างกันไปโดยพวกเรารู้สึกว่าเป็นการลอยน้ำที่สนุกมากๆใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงตั้งแต่เดินทางไปจนถึงต้นน้ำแล้วลอยกลับมาถึงที่พักเป็นกิจกรรมที่สนุกโดยรวมอยู่ในราคาที่พักเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็กลับมาอาบน้ำก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นโดยทางด้านของที่พักก็เป็นฝ่ายเตรียมไว้ต้อนรับและไม่เสียตังค์เพิ่มอีกด้วย ไม่พอเท่านั้นอาหารเช้าทาง the forest ก็ยังเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านก่อนที่จะ check out ออกนับว่าเป็นที่พักที่สมบูรณ์แบบมากทั้งกิจกรรมอาหารการกิน สภาพแวดล้อมและก็ความประทับใจ

เชียงใหม่ ยังไงก็ต้องนอน นิมมาน

   

   เพื่อนๆเคยตั้งคำถามกับการไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ไหมว่าควรจะพักที่ไหนดี ผมมีสถานที่ที่ 1 ร้านแนะนำเป็นสถานที่ที่เหมาะกับวัยรุ่นที่ต้องการเที่ยวกลางคืนควบคู่ไปด้วยโดยสารที่แห่งนี้มีที่ตั้งของโรงแรมที่พักมากมายนั่นก็คือถนนนิมมานเหมินทร์ ที่ใครๆหลายคนก็รู้จักเป็นอย่างดีถ้าเราลองเดินทางมาที่ถนนแห่งนี้ในกลางวันเราจะพบกับความรู้สึกอีกอย่างนึงทำไมเป็นถนนที่ไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงตะวันลับฟ้านั้นฉันที่แห่งนี้จะเปลี่ยนไปเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวเดินพลุกพล่านมากมายมีสถานที่แหล่งบันเทิงต้อนรับผู้คนที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เครื่องอาหารการกินไม่มีขาดสายตลอดทั้งคืนตั้งแต่นิมมานเหมินทร์ที่ 1 ไปจนถึงสุดถนนอยากกินอะไรอยากเที่ยวแบบไหนดีต้อนรับการตามแต่ละสไตล์ของแต่ละคน เมื่อช่วงปลายปี 2559 ผมได้ตัดสินใจไปพักที่ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ที่ตั้งอยู่ในนิมมานเหมินท์ที่ 9  โรงแรมแห่งนี้เชื่อมถนนนิมมานเหมินท์ซอย 7  ไว้ให้เดินเชื่อมต่อกันอีกด้วย ในซอยนี้ปากซอยจะมีสารบันเทิงมีที่ท่องเที่ยวมีมนต์นมสดสตาร์บัคเซเว่นไว้ให้เราเลือกว่าจะชอบสไตล์ไหน หลังจากที่ออกจากโรงแรมผมก็เดินตระเวนหาสถานที่ท่องเที่ยวไปตามถนนนิมมานโดยผมเห็นร้านร้านนึงเป็นร้านที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบดื่มเบียร์โดยจะอยู่ตรงหัวมุมบริเวณนิมมานเหมินท์ซอยที่ 13 ถ้าเข้าซอยมาจะอยู่ทางขวามือตรงสี่แยกแรกเป็นสถานที่ที่น่านั่งมากเหมาะแก่คอเบียร์ มีเบียร์หลากหลายประเทศคอยต้อนรับ แต่ถ้าเป็นสาวๆวัยรุ่นที่ชอบไอศครีม ถ้ามาแล้วไม่ได้ไปร้านพี่โน๊ตiberryโดยร้านตั้งอยู่ในถนนสายน้ำผึ้ง ถ้าพักอยู่ที่นิมมานเหมินท์ก็เดินมาจนถึงนิมมานเหมินทร์ที่ 17 แล้วก็ตรงมาได้เรื่อยๆก็จะถึงถนนสายน้ำผึ้งโดยร้าน iberry นั้นจะตั้งอยู่ทางขวามือมีรูปปั้นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หน้าร้านเป็นจุดเด่นสำคัญให้กับนักท่องเที่ยวว่าเรามาถึงร้านแห่งนี้แล้วครับ ซอยนิมมานนั้นมีไลฟ์สไตล์มากมายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อนๆชอบแบบไหนลองไปดูกันได้ครับ