เที่ยวชุมชนวัดสาขลา

หมู่บ้านวัดสาขลาสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่สามารถเที่ยวชมวิถีวิชิตชาวบ้านเป็นหมู่บ้านติดคลองที่แต่ก่อนใช้การเดินทางทางเรือแต่ปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือรับจ้างเที่ยวตลาดตามคลองได้นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าของหมู่บ้านที่อยู่ในวัดและยังสามารถทำบุญไปด้วยได้ หมู่บ้านสาขลา ตั้งอยู่ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านส่วนใหญ่ ณ ที่นี้ส่วนมากทำอาชีพประมง ทำวังกุ้ง และที่สำคัญยังมีผลิตภัณฑ์โอทอปจากฝีมือชาวบ้านสาขลานี้เช่น กุ้งเหยียด กุ้งแห้ง ปูราเกียรติ์ และอื่นๆ อีกมาก สิ่งสำคัญของหมู่บ้านสาขลานี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักเลยคือ วัดสาขลา และตลาดน้ำโบราณบ้านสาขลา ที่ให้เดินเที่ยวชมกันตลอดวันประวัติวัดสาขลาวัดสขลาสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ชาวบ้านช่วยกันสร้างแต่เดิมชาวบ้านเรียกหมู่บ้านสาวกล้า ต่อมาคำพูดเพี้ยนมาเป็น สาขลา วัดจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสาขลาจนถึงปัจจุบัน และเหตุการณ์ที่สำคัญคือ ได้เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ออกหาปลาได้เห็นองค์หลวงพ่อโตยืนเอาจีวรโบกไฟที่กำลังไหม้จนค่อยๆดับลงพร้อมกับได้ยินเสียงสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง รุ่งเช้าเมื่อเช้าบ้านทราบข่าวจึงแห่ไปดู เห็นองค์หลวงพ่อโตดำเป็นเขม่าไปทั้งองค์ แต่องค์หลวงพ่อโตไม่เป็นไรทั้งสิ้น เมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ร้องไห้กันยกใหญ่ ดังนั้นแล้วชาวบ้านนี้จึงพร้อมใจกันทำบุญให้กับ หลวงพ่อโตทุกวันที่ 6 มกราคม ของทุกปี