Tag Archives: จังหวัดสมุทรปราการ

เที่ยวชุมชนวัดสาขลา

หมู่บ้านวัดสาขลาสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่สามารถเที่ยวชมวิถีวิชิตชาวบ้านเป็นหมู่บ้านติดคลองที่แต่ก่อนใช้การเดินทางทางเรือแต่ปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือรับจ้างเที่ยวตลาดตามคลองได้นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าของหมู่บ้านที่อยู่ในวัดและยังสามารถทำบุญไปด้วยได้ หมู่บ้านสาขลา ตั้งอยู่ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านส่วนใหญ่ ณ ที่นี้ส่วนมากทำอาชีพประมง ทำวังกุ้ง และที่สำคัญยังมีผลิตภัณฑ์โอทอปจากฝีมือชาวบ้านสาขลานี้เช่น กุ้งเหยียด กุ้งแห้ง ปูราเกียรติ์ และอื่นๆ อีกมาก สิ่งสำคัญของหมู่บ้านสาขลานี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักเลยคือ วัดสาขลา และตลาดน้ำโบราณบ้านสาขลา ที่ให้เดินเที่ยวชมกันตลอดวันประวัติวัดสาขลาวัดสขลาสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ชาวบ้านช่วยกันสร้างแต่เดิมชาวบ้านเรียกหมู่บ้านสาวกล้า ต่อมาคำพูดเพี้ยนมาเป็น สาขลา วัดจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสาขลาจนถึงปัจจุบัน และเหตุการณ์ที่สำคัญคือ ได้เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ออกหาปลาได้เห็นองค์หลวงพ่อโตยืนเอาจีวรโบกไฟที่กำลังไหม้จนค่อยๆดับลงพร้อมกับได้ยินเสียงสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง รุ่งเช้าเมื่อเช้าบ้านทราบข่าวจึงแห่ไปดู เห็นองค์หลวงพ่อโตดำเป็นเขม่าไปทั้งองค์ แต่องค์หลวงพ่อโตไม่เป็นไรทั้งสิ้น เมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ร้องไห้กันยกใหญ่ ดังนั้นแล้วชาวบ้านนี้จึงพร้อมใจกันทำบุญให้กับ หลวงพ่อโตทุกวันที่ 6 มกราคม ของทุกปี

สนามบินสุวรรณภูมิประตูรับนักท่องเที่ยว

หากจะพูดถึงประตูเข้าบ้านคงจะตั้งอยู่หน้าบ้านเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกแต่สำหรับประเทศไทยประตูเข้าบ้านนั้นอยู่กลางเมืองเนื่องจากทุกวันนี้การจะเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประตูรับนักท่องเที่ยวของระเทศเราท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย อีกทั้งการเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2553ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอับดับสองของโลก 132.2 เมตรและอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก 563,000 ตารางเมตร ปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริการสายการบินที่ทำการบินแบบประจำ 103 สายการบิน ซึ่งถือว่าบริการตามจำนวนสายการบินมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมง และผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปีและศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ยังมีทางหลวงพิเศษที่ทันสมัยซึ่งเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด สายการบินหลายแห่ง ได้แก่ การบินไทย การบินไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ และ เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ ได้เลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน